Cloud Solutions

การให้บริการจำหน่าย หรือให้เช่าเกี่ยวกับระบบ Server ทั้งแบบ On-Cloud และ On-Premise จากแบรนด์ชั้นนำตามความต้องการ และเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการจากส่วนกลางได้ในที่เดียว

alibaba-clound3 sangfor-logo