SMS บริการส่งข้อความสั้นผ่านเว็บไซต์

   
...............บริการส่งข้อความสั้นผ่านเว็บไซต์.
www.thaismartsms.com..ไปยังโทรศัพท์มือถือของทุกค่าย.และยังสามารถส่งข้อความจากทั่วโลกกลับมายังมือถือทุกค่ายทั่วไทย ได้แก่.AIS,.DTAC,.truemove,.truemoveH.และ.CAT.my.
...............คุณสมบัติเด่น..คือ..สามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.ส่งข้อความให้กับผู้รับจำนวนมากได้พร้อมกัน,
ตั้งเวลาการส่งล่วงหน้า,.หรือตั้งเวลาส่งเป็นประจำได้.มีสมุดโทรศัพท์สำหรับจัดเก็บเบอร์ในระบบไว้ใช้งานครั้งต่อไป.และยังสามารถจัดกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ตามกลุ่มผู้รับ/ฝ่าย/แผนกได้.รวมถึงสามารถดึงข้อมูลเบอร์โทรจากไฟล์เข้าสู่ระบบ.สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานในแต่ละวัน.และสรุปยอดการใช้งานรายเดือนรวมทั้งสามารถกำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender name) ได้

คุณสมบัติเด่นของ ThaiSmartSMSsms1

• ส่งข้อความถึงเบอร์ผู้รับปลายทางพร้อมกันไม่จำกัดจำนวน
• ส่งถึงเบอร์มือถือทุกค่ายได้อย่างรวดเร็วและแน่นอน
• ตั้งเวลาการส่งข้อความล่วงหน้าหรือแบบส่งประจำได้
• ส่งข้อความถึงผู้รับปลายทาง โดยแยกส่งเป็นรายกลุ่ม/ฝ่ายแผนกได้
• ดึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่เก็บไว้ในไฟล์เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานได้
• จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ต่างๆ ไว้ที่ระบบได้ เพื่อใช้ส่งในครั้งต่อไป
• สามารถใช้งานผ่านทาง API ได้
• มีระบบรายงานผลการส่งแบบ Real Time
• กำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender name) ได้ สูงสุด 11 ตัวอักษร
• มีระบบสำรอง (Backup) ในกรณีผู้ให้บริการหลักล่ม

การเพิ่มศักยภาพทางการตลาด

• การส่งเสริมการขายและการตลาดด้วย.SMS.ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตอย่างมาก.ซึ่งปัจจุบันเราสามารถพบเห็น
การประชาสัมพันธ์ผ่าน.SMS.ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่.ส่วนลดราคาพิเศษ.หรือการแนะนำสิทธิพิเศษไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง.ซึ่งเป็นการนำ.SMS.มาประยุกต์ใช้ในการทำตลาดร่วมกับระบบ.CRM.ของธุรกิจ.ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
• การพัฒนางานบริการด้วย.SMS.ปัจจุบันบริษัทต่างๆ.ได้มีการนำ.SMS.มาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า.ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร.อาทิ.การแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการใช้บัตรเครดิต.โรงพยาบาลแจ้งเตือนนัดหมายก่อนวันพบแพทย์.การแจ้งยอดค้างชำระค่าสินค้าต่างๆ ฯลฯ
• ตัวอย่างการนำ.ThaiSmartSMS.ไปใช้ในโอกาสต่างๆ
• การใช้.SMS.ในโรงเรียน,.สถาบันการศึกษา
• แจ้งประกาศวันหยุดเรียนในโอกาสต่างๆ
sms2• แจ้งผลการสอบประจำภาคเรียนต่างๆ
• ประกาศข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
• ส่ง SMS ให้ผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
• แจ้งผู้ปกครองทราบ กรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียนตามปกติ
• แจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่เป็นปัญหาให้ผู้ปกครองทราบ
• แจ้งกิจกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบหลังเลิกเรียน
• แจ้งประกาศวันเปิดเรียน และ วันหยุด
• แจ้งช่วงวัน-เวลาการสอบประจำภาคเรียนต่างๆ
• แจ้งนัดหมายการประชุมครู ผู้ปกครอง ผ่านระบบ SMS
• แจ้งข่าวสารภายในหน่วยงานและระหว่างองค์กร
• แจ้งวันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ SMS
• ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำภาคการเรียนใหม่
• การใช้ SMS ในธุรกิจขายตรง
• ช่วยแจ้งเกี่ยวกับสมาชิกองค์กร
• แจ้งสายงานระดับ (อัพไลน์ หรือ ดาวน์ไลน์)
• แจ้งการซื้อ-ขายสินค้า
• แจ้งโบนัสสมาชิกตามแผนการตลาด
• แจ้งเตือนการรักษายอดส่วนตัว
• แจ้งโครงสร้างของสายงานสมาชิกในธุรกิจขายตรง
• แจ้งตารางการประชุม/สัมมนา
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• ประสัมพันธ์สินค้าและบริการใหม่ให้สมาชิกทราบ
• แจ้งข่าวงานสัมมนา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
• Confirm การสมัครสมาชิก
• เตือนนัดก่อนวันสัมมนา
• ขอบคุณที่เข้าร่วมสัมมนา
• แนะนำสินค้าใหม่
• โปรโมท Advertising Campaign
• เชิญไปงานกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น
• แจกคูปอง ส่วนลด สำหรับนำไปใช้ซื้อสินค้า  / บริการต่างๆ