Network

Rounter ของ YAMAHA เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 1995 เพื่อใช้ภายในตลาดญี่ปุ่นเท่านั้น จากนั้นก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยมียอดขายทั้งหมด 2.4 ล้าน จนกระทั่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในตลาด Enterprise และ SOHO  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม