Software

 

Software.Expo.Asia.:.Digital.Integration
(งานแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาค)

......................................Software.Expo.Asia.:.Digital.Integration..งานแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาคที่จะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิทัลผ่านนิทรรศการรูปแบบ.Smart.Business.Model..ใน.6.กลุ่มธุรกิจ..ได้แก่..กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว,.กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ,.กลุ่มธุรกิจบริการด้านระบบโลจิสติกส์,.กลุ่มธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร,.กลุ่มธุรกิจค้าปลีก,.และกลุ่มธุรกิจด้านการศึกษา.นิทรรศการรูปแบบนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือในระดับภูมิภาค.ระหว่างผู้ผลิตซอฟต์แวร์,.ผู้ประกอบการธุรกิจ.และผู้ซื้อจากนานาประเทศ.พร้อมหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย

....................................เมื่อวันที่..21..23.มกราคม.2559..บริษัท.แอดวานซ์.ดิจิตอล.ซินเนอร์ยี จำกัด.และบริษัท.ยามาฮ่า.คอร์ปอร์เรชั่น..ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมงาน..Software.Expo.Asia..จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่ง..Yamaha.PJP.Thailand..ได้นำอุปกรณ์ลำโพง.Conference.รุ่นต่างๆ มาร่วมจัดแสดง
ในงานอีกด้วย อาทิเช่น Yamaha PJP-10UR, Yamaha PJP-20UR, Yamaha PJP-50USB, Yamaha PJP-EC200 และ YVC-1000 เป็นต้น..จึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมากมาย..อาทิ..ผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ..หรือนักธุรกิจ,.เจ้าของกิจการแวววงเทคโนโลยีต่างๆ..ซึ่งจากการเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องเสียง.Yamaha.จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพเสียง.เพราะคุณภาพเสียง...คือ..หัวใจสำคัญของการประชุมทางไกล
....................................Yamaha.จึงได้ผลิตลำโพง.Conference.ที่มีคุณภาพสูงให้มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว.เพื่อสะดวกต่อการพกพา,.มีน้ำหนักเบา,.ใช้งานง่าย,.รองรับเสียงการสนทนาได้รอบทิศทาง,.ตัดเสียงสะท้อน.(Echo.Canceller)..มีฟังก์ชั่นตัดเสียงรบกวน.(Noise).ที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมได้อีกด้วย..และที่สำคัญรองรับห้องประชุมได้ทุกประเภท..ด้วยเทคโนโลยี.Full Duplex และ Echo Canceller ของ Yamaha จะช่วยสร้างความั่นใจให้แก่ผู้ใช้ให้ได้รับเสียงที่ชัดเจน ไม่สะดุด และเป็นธรรมชาติในระหว่างการประชุม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรทั้งหน่วยงานในภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ