Conference จากสหรัฐอเมริกา

 

        news2        news3

 

        นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สดกับสื่อมวลชนไทยผ่านระบบ Web Conference ของทางบริษัท มายังประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่สำคัญ ในระหว่างปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN) ครั้งที่ 64 ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq01/651394

 

 

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 22/09/2009 : โดย สรยุทธ