เทคโนโลยีใหม่ Yamaha PJP

เทคโนโลยีใหม่ Yamaha PJP จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันมีการประชุมทางไกลแบบเห็นหน้าพูดคุยกันผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้นหรือที่เรียกว่า “WebConference” ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมหรืออบรมสัมมนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้แก่องค์กรระบบ Web Conference ที่รู้จัก และใช้งานแพร่หลายในปัจจุบันอาทิ CAT Conference นิยมใช้ในระดับองค์กรภาครัฐ และเอกชน หรือโปรแกรม Skype ที่เป็น freeware ส่วนใหญ่ใช้งานในแบบส่วนบุคคลหรือประชุมจุดต่อจุด (point to point) เนื่องจากความชัดเจนของเสียงเป็นหัวใจสำคัญของการประชุมทางไกล องค์กรจึงต้องพิถีพิถันเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การประชุมทางไกลมีความสะดวกและราบรื่นมากที่สุด

เทคโนโลยีใหม่ Yamaha YVC-1000...

เทคโนโลยีใหม่ Yamaha YVC-1000 ชุดอุปกรณ์ลำโพงพร้อมไมโครโฟนเพื่อการประชุมทางไกล พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานเทคโนโลยีด้านเสียงที่หลากหลายและก้าวล้ำของ Yamaha โดยรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Human Voice Activity Detection หรือ “HVAD” ที่ช่วยแยกแยะเสียงพูดของคนออกจากเสียงรบกวนต่างๆ ในระหว่างการประชุมทางไกล พร้อมกันนี้รุ่นนี้ยังมีการแยกลำโพงและไมโครโฟนออกจากกัน โดยสามารถวางตำแหน่งของลำโพงใกล้กับจอภาพหรือจอโปรเจคเตอร์ ช่วยให้ภาพและเสียงที่มาจากคู่สนทนาอีกฝั่งดูกลมกลืนเข้ากัน มีระบบ Noise reduction ทำหน้าที่ตัดเสียงรบกวนที่เข้าไปในไมโครโฟน เช่น เสียงจากเครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ช่วยให้คู่สนทนาได้ยินเสียงพูดคุยชัดเจน รวมถึงระบบตัดเสียงสะท้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ หรือ Adaptive echo canceller

ทำไม SMS ต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาดของคุณ...

ทำไม SMS ต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาดของคุณ  ในต่างประเทศมีผลการศึกษาที่พบว่า อัตราการเปิดดู SMS ของผู้บริโภคนั้นมีอัตราสูงถึง 96 % ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการเปิด e-mail ที่มีอัตราเฉลี่ยเพียง 22 % นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ทำการเปิด และอ่าน SMS แทบจะในเวลาทันทีที่ได้รับนี่เป็นการยืนยันได้ดีว่า SMS เป็นสื่อที่ Brand สามารถใช้ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างถึงตัว (Direct) อย่างรวดเร็ว (Speed) และยังมีอัตราการถูกพบเห็นที่สูงมากด้วย ยิ่งถ้าเราพิจารณาว่าอัตราค่าส่ง SMS ในปัจจุบันถูกมากเมื่อ เทียบกับสื่อแบบอื่นๆ