รายละเอียด

คุณสมบัติผู้สมัครตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

1.  มีการจดทะเบียนการค้ากับกรมทะเบียนการค้าถูกต้องแล้ว และไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดำเนินจดยกเลิกหรือถูกเพิกถอน
ใบทะเบียนการค้า
2.  มีความสามารถบริหารงานและพัฒนาการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหรือ
ตามข้อกำหนดที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.  ผู้แทนจัดจำหน่ายยินยอมให้บริษัทตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อหรือเครดิตหรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนจำหน่ายมีอยู่กับบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทในการพิจารณาการให้เครดิตแก่ผู้แทนจัดจำหน่าย รวมทั้งประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของบริษัทได้ทุกประการ
4.  ผู้แทนจัดจำหน่ายยินยอมแจ้งบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา
5.  สามารถดูแลและปฎิบัติต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้าแล้วตามเงื่อนไขการรับประกันและ ข้อกำหนดของการบริการที่บริษัทกำหนดไว้ได้โดยเคร่งครัด

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้แทนจำหน่าย

1.  ได้รับการบริการก่อนขายและหลังขายตามเงื่อนไขข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น
2.  ได้รับรายการส่งเสริมการขายจากบริษัทตามวาระที่บริษัทจะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการบริการของบริษัท
3.  ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสินค้าและสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

 _____________________________________________________________________

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

1. สำเนา(ภพ.20) หรือใบทะเบียนพาณิชย์ (ภพ.01 สามารถใช้แทนได้ชั่วคราว หากได้รับ ภพ.20 ทางผู้แทนจัดจำหน่าย ต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารนั้นให้แก่บริษัท โดยทันที)
2. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัทและเอกสารแสดงถึงรายชื่อของกรรมการ
3.กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
4.ส่งเอกสารทั้งหมดกลับโดยการส่ง โดย แฟกซ์, ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล
5.ทางบริษัทตอบกลับพร้อมแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อทางธุรกิจ ตามที่ผู้แทนจำหน่ายแจ้งระบุที่อยู่ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 3 - 5  วันทำการ

 

สิทธิประโยชน์ของตัวแทนจำหน่าย

1. ได้รับส่วนลดตลอดทั้งปีในราคาดีลเลอร์ รวมไปถึงการส่งเสริมการขายมากมายในราคาสมาชิก พร้อมทั้งความดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งโบนัสพิเศษที่จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อขอบคุณพันธมิตรของเรา
2. ได้รับการสนับสนุนทางด้านการทำการตลาดร่วมกัน เช่น การออกไป demo ลูกค้า, การออกบูธ, ออก event ต่างๆ
3. ได้รับการสนับสนุนด้าน Marketing tool ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย

Download Dealer form