ท่านสามารถดาวน์โหลด ซอฟแวร์ต่างๆ โบรชัวร์หรือคู่มือการใช้งาน

Download Firmware   Download Brochure   Download คู่มือ
การต่อพ่วง/Software
- อุปกรณ์ Conference   - อุปกรณ์ Conference   - อุปกรณ์ Conference

- 20 UR

- YVC-300

- YVC-1000

- EC-200

 

- 20 UR

- YVC-300

- YVC-1000

- EC-200

 

- 20 UR + ต่อพ่วง

 

 


- อุปกรณ์ Network   - อุปกรณ์ Network    

- Router rtx810
- Switch


 

- Router
- Switch