คำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ ทางทีมงานจึงได้จัดรวบรวมและจัดเป็นคำถาม / คำตอบ เพื่อช่วยให้เข้าใจในการบริการและ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในระดับเบื้องต้น