Yamaha-back


YVC-300-6

 

Yamaha YVC-300

(ลำโพงเพื่อการสื่อสารทางไกลแบบครบวงจร)

.....................YamahaYVC-300......ให้เสียงดังและชัดเจนในห้องประชุม...พร้อมกับสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับลำโพงคอนเฟอร์เรนซ์..ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีด้านเสียงที่หลากหลาย...เพื่อการสื่อสารทางไกลที่มีประสิทธิภาพ
.....................เทคโนโลยีที่หลากหลายของ...YVC-300...คือ....มีระบบตัดเสียงสะท้อนกลับ...ช่วยแก้ปัญหาการได้ยินเสียงตนเองวนกลับมา......เนื่องจากไมโครโฟนของอุปกรณ์ปลายทางไปจับเสียงพูดที่ออกจากลำโพง......และระบบจะทำการ
ประมวลผลเสียงในย่านความถี่ได้สูงถึง..20..kHz..เพื่อการสนทนาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,...มีระบบควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ...กรณีเสียงผู้พูดดัง,....เบาต่างกัน...หรืออยู่ห่างจากไมโครโฟนไม่เท่ากัน....ไมโครโฟนจะทำหน้าที่จับเสียงเหล่านั้น...และปรับจูนเสียงให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน,...มีการตรวจจับเสียงอัตโนมัติ....ฟั่งชั่นค้นหาตำแหน่งผู้พูดจะทำหน้าที่ตรวจจับทิศทางที่มาของเสียงพูดโดยอัตโนมัติ..และด้วยเทคโนโลยี...HVAD..ระบบจะจับเฉพาะเสียงพูดของคนโดยไม่จับ
เสียงที่มาจากอุปกรณ์,..มีการลดเสียงรบกวนรอบข้างแม้ว่าอาจเกิดจากเครื่องโปรเจคเตอร์....หรือเครื่องปรับอากาศไมโครโฟนจะไม่จับเสียงเหล่านั้น.....เนื่องจากระบบจะตัดเสียงรบกวนออกให้เหลือน้อยที่สุด,....มีการตัดเสียงก้อง
ระบบช่วยลดเสียงก้องอันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในห้อง.และแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่เกิดเสียงก้อง.ผู้ฟังปลายทาง
ยังคงได้ยินเสียงชัดเจน
.....................เทคโนโลยี HVAD....เป็นเทคโนโลยีแยกแยะและจับเสียงพูด....ด้วยเทคโนโลยี...HVAD...ช่วยให้ไมโครโฟนค้นหา
และจับเสียงอัตโนมัติ...คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คุณภาพเสียงดังชัดเจนมากยิ่งขึ้น....และระดับความดังของเสียง..ให้เสียงดังที่สุดในรุ่นที่ใช้พลังงานผ่าน..USB..ให้เสียงดังประมาณ..2..ท่าของรุ่นก่อนหน้านี้...คือ...รุ่น..PJP-20UR...ระดับเสียงสูงสุดที่..91..เดซิเบลพร้อมช่องความถี่เสียงตั้งแต่..190..จนถึง..20,000..Hz..ทำให้ง่ายต่อการได้ยินเสียงที่หลากหลายตั้งแต่ความถี่สูงจนถึงความถี่ต่ำ....เสียงพูดคุยที่ชัดเจนช่วยให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างผ่อนคลายและมีประสิทธิภาพYVC-300-2
manual

btn firmware B

        ..........

brochure

brochure