Sony

             

          โซนี่ วีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ (Sony Video Conference) เป็นเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระหว่างประเทศ หรือ การเรียนการสอนทางไกล ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านภาพเคลื่อนไหวและเสียงทำให้ได้ คุณภาพความละเอียดสูงกว่าทีวีมาตรฐานทั่วไป คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า โซนี่ วิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

 

      Sony EVI D80pjpg

          

        sony. H100v 

         Sony EVI D80
               Sony H100V