Conference Tools อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อระบบประชุมทางไกลออนไลน์

ลำโพง Conference คุณภาพสูง เพื่อการประชุมทางไกล มีไมโครโฟนในตัว รับเสียงสนทนาได้จากรอบทิศทาง ใช้งานง่าย รองรับกับห้องประชุมทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยี Full Duplex และ Echo Canceller ของ YAMAHA

 

อุปกรณ์ลำโพงพร้อมไมโครโฟน   

 

Yamaha-back

 

phnxaudio    


อุปกรณ์กล้อง

 
        Sony     Logitech-logo