Live Broadcasting (ระบบถ่ายทอดสด)

...........Live.Broadcast/Video.Streaming.(Acuconsole).เป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการ การถ่ายทอดสัญญาณวีดีโอจากห้องบรรยายหรือการประชุมไปสู่สมาชิก.ลูกค้า.หรือผู้ชมทั่วไป.ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีต้นทุนในการถ่ายทอดต่อครั้งไม่สูง.และรองรับผู้เข้าชมจากหลายสถานที่ได้พร้อมกัน.ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน.อีกทั้งยังให้ภาพ เสียงที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพสูง.เมื่อเทียบเท่ากับระบบใหญ่ๆ.Acuconsole.เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการทำสื่อการเรียนการสอน.ด้วยความสามารถที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ รองรับไฟล์.Word , Excel , Graphics format,.PDF,.SWF.รวมถึงการประหยัดเวลาในการแก้ไขปรับเปลี่ยนการรายงาน และการจัดการบันทึก รวมทั้งยังมีเครื่องมือเสมือนจริงในการช่วยให้ผู้ใช้งานนำเสนองานได้อย่างง่ายมากขึ้น.เช่น..Highlight,.Pointer,.Text input,.White board,.Web surfing,.Pen.และอุปกรณ์ตัวช่วยอีกมากมาย.รวมถึงยังบันทึกและเผยแพร่.สามารถเปิดชม.และสามารถเปิดชมบน.Hard.disk, CD/DVD,.Flash Drive..ผลิตเนื้อหา.เพื่อเปิดชมบนระบบเครือข่ายของแม่ข่ายสตรีมมิ่งได้ด้วยตนเอง.ผลิตและแก้ไขเนื้อหาที่บันทึกไว้.เพื่อให้สามารถเปิดชมได้ด้วย.Web.Browser

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ.Video.Streaming/Live.Broadcast
.........• ผู้ใช้บริการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจัดเตรียมห้องประชุม.หรือสัมมนาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
.........• ตัดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการจัดเตรียมคนงาน เพราะใช้คนจำนวนน้อย
.........• เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
.........• ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรหรือบริษัท
.........• ผู้รับชมมีเวลาเพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง.ลดปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัดและที่สำคัญช่วยลด
............ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
.........• ผู้รับชมสามารถรับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน.และสามารถสอบถามข้อสงสัยโดยผ่าน.chat.ได้.เสมือนกับมาร่วมประชุมเอง
.........• กรณีถ้าผู้ชมไม่สามารถดูการถ่ายทอดสดได้ก็สามารถดูใน.video.on.demand.(VOD).ได้.ทำให้สามารถรับข้อมูลได้

 

LiveBroascast1

 

คุณสมบัติ ของโปรแกรม AcuStudio 7

• สามารถบันทึกการบรรยายหรือการนำเสนอ.เพื่อนำเนื้อหาที่บันทึกไว้มาเปิดชมตามอัธยาศัย
..(Lecture/Presentation.On-Demand)
• สามารถบันทึกวีดิโอจากกล้องและภาพเคลื่อนไหวทุกอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกัน
• สามารถสร้างสารบัญเป็นรูปภาพได้อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดและตามสไลด์ของ.Power.Point
• สามารถควบคุมการเริ่มหรือหยุดการบันทึกได้ด้วยการกดปุ่มลัด
• การเลือกลบเนื้อหา.(Trimming).บางส่วนหรือหลายส่วนพร้อมกัน
• สามารถผลิตเนื้อหาเพื่อเปิดชมบน.Hard.disk,.CD/DVD,.Flash Drive

 

LiveBroascast2


• สามารถผลิตเนื้อหา เพื่อเปิดชมบนระบบเครือข่ายของแม่ข่ายสตรีมมิ่งได้ด้วยตนเอง
• สามารถผลิตและแก้ไขเนื้อหาที่บันทึกไว้.เพื่อให้สามารถเปิดชมผ่าน.Web.Browser.ได้อย่างรวดเร็ว
..โดยไม่ต้องเสียเวลาทำการ.Rendering
• สามารถผลิตเนื้อหาเพิ่มเติมออกมาในรูปแบบไฟล์ชนิด.MP3
• การบันทึก.Video.จากกล้องหรือไฟล์พร้อมกับเอกสารที่สร้างจาก.PowerPoint,.word,.Excel,.PDF, GIF,.JPG,.BMP,.SWF  
• การบันทึกการบรรยายเฉพาะหน้าที่เพิ่มหรือบางหน้าที่ต้องการแก้ไข
• สามารถบันทึกข้อความและลายมือที่เขียนซ้อนบนเอกสาร
• สามารถแปลงไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปไฟล์.ACMX.และผลิตเนื้อหามาเป็นวีดิโอ
• สามารถทำ.Watermark.ซ้อนบนวีดิโอได้  
• รองรับการบันทึกการบรรยายได้โดยอัตโนมัติ.ตามวันเวลาที่กำหนดจากเครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่บริหาร
..ระบบ.(AcuMANAGER)
• รองรับการถ่ายทอดสด.(Live Web Cast).เมื่อทำงานร่วมกับเครื่องแม่ข่าย