E-biz

e-Biz expo 2016
(งานรวมบริการและเทคโนโลยีด้านออนไลน์แบบครบวงจร)

 

....................e-Biz expo 2016 เป็นงานรวมบริการและเทคโนโลยีด้านออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (One Stop Service) สร้างความน่าเชื่อและความปลอดภัยของการซื้อขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ในประเทศให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลก (อ้างอิง : www.sipa.or.th)

....................เมื่อวันที่ 09 – 11 มิถุนายน 2559 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด และบริษัท ยามาฮ่า คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมงาน   e-Biz 2016 จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่ง Yamaha PJP Thailand ได้นำอุปกรณ์ลำโพง Conference รุ่นต่างๆ มาร่วมจัดแสดงในงานอีกด้วย อาทิเช่น Yamaha PJP-10UR, Yamaha PJP-20UR, Yamaha PJP-50USB, Yamaha PJP-EC200, YVC-1000 และ YVC-300 เป็นต้น จึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมากมาย อาทิ ผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือนักธุรกิจ เจ้าของกิจการแวววงเทคโนโลยีต่างๆ และผู้ประกอบการ SME ซึ่งจากการเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องเสียง Yamaha จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพเสียง เพราะคุณภาพเสียง คือ หัวใจสำคัญของการประชุมทางไกล ทาง Yamaha จึงได้ผลิตลำโพง Conference ที่มีคุณภาพสูงให้มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว เพื่อสะดวกต่อการพกพา,   มีน้ำหนักเบา, ใช้งานง่าย, รองรับเสียงการสนทนาได้รอบทิศทาง, ตัดเสียงสะท้อน (Echo Canceller), มีฟังก์ชั่นตัดเสียงรบกวน (Noise) ที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมได้อีกด้วย และที่สำคัญรองรับห้องประชุมได้ทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยี Full Duplex และ Echo Canceller ของ Yamaha จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ให้ได้รับเสียงที่ชัดเจน ไม่สะดุด และเป็นธรรมชาติในระหว่างการประชุม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรทั้งหน่วยงานในภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ