smartNetwork

Smart Network 2015
(การสัมมนาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี)

 

          งาน Smart Network 2015 เป็นการผสมผสานกันระหว่างการสัมมนาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการออกบูธแสดงสินค้าที่เน้นการให้ข้อมูล ความรู้ และสาธิตสินค้าเป็นหลัก อันจะทำให้ผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ของการอัปเดตเทคโนโลยี และสินค้าใหม่ๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานภายในองค์กรหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องทั้งยังเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้เข้าชมงานหรือผู้สนใจสามารถพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ขายอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย และอุปกรณ์ไอทีหลายๆ แบรนด์ดัง พร้อมๆ กันได้โดยตรงทำให้สามารถขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ ไปใช้ในองค์กรและธุรกิจส่วนตัวได้เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี จำกัด ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมงาน Smart Network 2015 จัดขึ้นที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาโดยนำอุปกรณ์ลำโพง Conference รุ่นต่างๆมาร่วมจัดแสดงในงานอีกด้วย อาทิเช่น Yamaha PJP-10UR, Yamaha PJP-20UR, Yamaha 50USB, EC-200 และ YVC-1000 เป็นต้น จึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมากมาย อาทิ  ผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือนักธุรกิจ และเจ้าของกิจการแวววงเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจากการเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องเสียง Yamaha จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพเสียง เพราะคุณภาพเสียง คือ หัวใจสำคัญของการประชุมทางไกล ทาง Yamaha จึงได้ผลิตลำโพง Conference ที่มีคุณภาพสูง ให้มีไมโครโฟนและลำโพงในตัวเพื่อสะดวกต่อการพกพา, มีน้ำหนักเบา, ใช้งานง่าย, รองรับเสียงการสนทนาได้รอบทิศทาง, ตัดเสียงสะท้อน (Echo Canceller), มีฟังค์ชั่นตัดเสียงรบกวน (Noise) ที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมได้อีกด้วย และที่สำคัญรองรับห้องประชุมได้ทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยี Full Duplex และ Echo Canceller ของ Yamaha จะช่วยสร้างความั่นใจให้แก่ผู้ใช้ ให้ได้รับเสียงที่ชัดเจน ไม่สะดุดและเป็นธรรมชาติในระหว่างการประชุม  ซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรทั้งหน่วยงานในภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ