CDIC (The Cyber Defense Initiative Conference) 2013 

งานแสดงนวัตกรรมไอที.โทรคมนาคม.และดิจิตอลที่ทันสมัย 


 . ....2..

 

.......................CDIC.2013 ในงานนี้ Yamaha.ได้เปิดตัว.Router.&.Switch.พร้อมรุกตลาดด้าน.Network.ในประเทศไทย.Yamahaประกาศเปิดตัวและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเครือข่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในงาน.ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก ระหว่างวันที่.19 - 22.พฤศจิกายน.2013..ณ .อิมแพคเมืองทองธานีภายในงานเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมไอที.โทรคมนาคม.และดิจิตอลที่ทันสมัยจากแต่ละประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน .และการจัดแสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน.ได้แก่.Gigabit.VPN.รุ่น.RTX810.ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดญี่ปุ่น.พร้อมด้วย.Smart.L2, SWX2200-8G.และ.24G.ซึ่งใช้ร่วมกับ.RTX810 พร้อมประกาศขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยบริการลูกค้าสัมพันธ์หลังการขายแบบครบวงจร  ......................                              

            ในปี.2013.นี้.Yamaha.ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสร้างเครือข่ายองค์กรที่มั่นคงในหมู่กลุ่มธุรกิจ.SME.ในประเทศไทยและมาเลเซีย.การขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยอำนวยวามสะดวกในการติดตั้งและบริหารเครือข่ายในสำนักงานต่างๆ ในญี่ปุ่น.จีน.ไทย.และ.มาเลเซีย.และการใช้งานเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ.โดยในประเทศไทยจะวางจำหน่ายผ่านตัวแทน บริษัท.แอดวานซ์.ดิจิตอล.ซินเนอร์ยี.จำกัด ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประเภทผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต.หรือ.ISP.และธุรกิจที่มีเครือข่ายสาขา.Branch.Business.โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ.เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์.Yamaha.ไปยังทั่วประเทศ