Yamaha PJP-20UR A

 

 เทคโนโลยีใหม่ Yamaha PJP
สุดยอดลำโพงและไมโครโฟน เพื่อการประชุมออนไลน์ (Web Conference)

 

        จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันมีการประชุมทางไกลแบบเห็นหน้าพูดคุยกันผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้นหรือที่เรียกว่า “WebConference” ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมหรืออบรมสัมมนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้แก่องค์กรระบบ Web Conference ที่รู้จัก และใช้งานแพร่หลายในปัจจุบันอาทิ CAT Conference นิยมใช้ในระดับองค์กรภาครัฐ และเอกชน หรือโปรแกรม Skype ที่เป็น freeware ส่วนใหญ่ใช้งานในแบบส่วนบุคคลหรือประชุมจุดต่อจุด (point to point) เนื่องจากความชัดเจนของเสียงเป็นหัวใจสำคัญของการประชุมทางไกล องค์กรจึงต้องพิถีพิถันเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การประชุมทางไกลมีความสะดวกและราบรื่นมากที่สุด Yamaha Corporation ประเทศญี่ปุ่นในฐานะผู้นำเทคโนโลยีด้านระบบเสียงจึงได้ คิดค้นและออกแบบลำโพง Conference คุณภาพสูงที่มีไมโครโฟนและระบบตัดเสียงสะท้อนในตัว (EchoCanceller) และใช้งานง่าย เพื่อการใช้งานร่วมกับ ระบบประชุมทางไกลโดยเฉพาะ

แก้ปัญหาเสียงสะท้อนระหว่างประชุมด้วย Echo Canceller

        เสียงสะท้อนในระหว่างการประชุมทางไกล (Tele Conference) มักเกิดขึ้นได้เสมอ หากต้องการแก้ปัญหานี้จะต้องกำหนดให้ผู้เข้าประชุมทุกคนเปิดไมโครโฟนและเปิดเฉพาะผู้ที่ต้องการพูดเท่านั้น ทั้งยังต้องปิดทันทีหลักพูดเสร็จ แต่หากต้องการให้ทุกคนสามารถพูดคุยโต้ตอบกันระหว่างประชุมได้อย่างสะดวก ไม่ต้องคอยเปิด-ปิดไมโครโฟนให้ยุ่งยาก ก็จำเป็นต้องใช้หูฟัง (Headset) หรือมีอุปกรณ์เสริมที่ทำหน้าที่ตัดเสียงสะท้อน หรือเรียกว่า "Echo Canceller" มาใช้งานร่วมกับระบบประชุมทางไกล ซึ่งคอยทำหน้าที่ตัดเสียงสะท้อนพร้อมๆ กัน ช่วยรักษาความชัดเจนของเสียงคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายให้เป็นธรรมชาติที่สุด

Echo Canceller

คุณสมบัติของ Echo Ceanceller

         อุปกรณ์ Echo Ceanceller ที่ดีมีประสิทธิภาพ นอกจากต้องทำหน้าที่ในการตัดเสียงสะท้อนระหว่างประชุมแล้ว ยังต้องทำหน้าที่อีก 2 ส่วนที่สำคัญคือ
         1. Noise Reduction ช่วยลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์บางอย่างในห้องประชุม เช่น เครื่องโปรเจ็กเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ช่วยให้ได้ยินเสียงพูดคุยระหว่าง
การประชุมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
         2. Full Duplex จะเป็นระบบที่ช่วยให้เสียงไม่ขาดหายระหว่างที่คู่สนทนามีการพูดคุยโต้ตอบกัน

Echo Canceller-1

ระบบไมโครโฟนในตัว (Built-in Microphone)

         Yamaha Projectphone (PJP) คือ ลำโพง Conference ที่มีไมโครโฟนในตัว (Built-in Mcrophone) เพื่อการรับเสียงที่ดีรอบทิศทาง Yamaha PJP ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับไมโครโฟนภายในหลายตัว โดยทำงานในลักษณะของ Digital Signal Processing (DSP) ซึ่งช่วยประมวลเสียงของผู้พูดที่ส่งเข้ามาในไมโครโฟนแต่ละตัวไม่พร้อมกัน แต่สามารถให้เสียงที่กลมกลืนและชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         

wYamaha1.3  Ymaha PJP20UR 1  Conference YVC-1000 5