ทำไม SMS ต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาดของคุณ 
         ในต่างประเทศมีผลการศึกษาที่พบว่า อัตราการเปิดดู SMS ของผู้บริโภคนั้นมีอัตราสูงถึง 96 % ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการเปิด e-mail ที่มีอัตราเฉลี่ยเพียง 22 % นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ทำการเปิด และอ่าน SMS แทบจะในเวลาทันทีที่ได้รับนี่เป็นการยืนยันได้ดีว่า SMS เป็นสื่อที่ Brand สามารถใช้ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างถึงตัว (Direct) อย่างรวดเร็ว (Speed) และยังมีอัตราการถูกพบเห็นที่สูงมากด้วย ยิ่งถ้าเราพิจารณาว่าอัตราค่าส่ง SMS ในปัจจุบันถูกมากเมื่อ เทียบกับสื่อแบบอื่นๆ จะเห็นได้ว่า SMS ต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาดของคุณน่าเสียดายที่บางคนคิดว่า SMS หรือที่บางครั้งเรียกว่า Text Messaging ถือเป็นเรื่องเก่า และไม่ได้ให้ความสำคัญ ในการตั้งงบประมาณหรือกำหนดการใช้กลยุทธ์ด้าน SMS อย่างจริงจัง นับเป็นการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น

ศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SMS ที่ควรรู้

1. SMS มาจากคำเต็มว่า Short Message Service เป็นการจัดส่งข้อความในรูปตัวอักษรสั้นๆ จากเครื่องโทรศัพท์มือถือหนึ่งไปยัง เครื่องโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง บางครั้งเรียกกันว่า Text Messaging การจัดส่ง SMS สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งโดยเป็นการส่งข้อความจาก Web ไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในทางธุรกิจ เพราะสามารถที่จะจัดส่ง SMS เข้าหามือถือจำนวนมากได้ด้วยการจัดการผ่านระบบส่งเพียงครั้งเดียว หรือที่เรียกกันว่า Bulk SMS

2. SMS Service คือ บริการส่ง SMS สำหรับธุรกิจ ซึ่งผู้ให้บริการจะมีการพัฒนาระบบจัดส่ง SMS ที่ธุรกิจจะสามารถเข้าไปใช้ เพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้โดยสะดวก โดยทั่วไปการแข่งขันในบริการจะอยู่ที่ ความสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนคุณภาพการส่งและราคา เป็นสำคัญ

3. Personalized SMS หมายถึง การจัดส่งข้อความสั้นที่มีการใส่ความเป็นส่วนบุคคลรวมไว้ในเนื้อหาที่ส่ง ตัวอย่าง SMS แบบนี้ คือ “ เรียนคุณสมชาย ท่านมีคะแนนสะสม Loyalty Member Point จากการใช้บริการช่วงที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 888 คะแนน “ โดยในที่นี้ข้อมูล ชื่อและคะแนนสะสม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลใน ปัจจุบันซอฟท์แวร์ที่ผู้ให้บริการจัดส่ง SMS Service จัดทำขึ้น จะมีความสามารถในการจัดส่งแบบ Personalized SMS ซึ่งใช้งานได้ง่ายรวมอยู่ด้วย และเป็นที่นิยมเพราะผู้รับจะพอใจในการได้รับข้อมูลที่มีเรื่องราวที่ สัมพันธ์กับตัวเองมากกว่าข้อมูลที่ส่งออกโดยรวมแบบทั่วไป

4. SMS API  (SMS Application Programming Interface)  SMS เอพีไอ หรือ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ หมายถึงวิธีการที่ระบบปฏิบัติการ ไลบรารี หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ เปิดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่นักโปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้น  สามารถติดต่อเรียกใช้งานการทำงานของระบบ SMS ได้ ตัวอย่างการนำ SMS API ไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ประโยชน์จาก SMS ได้แก่ การทำบริการถอนเงินที่มีการจัดส่ง SMS แจ้งยอดกลับไปยังเจ้าของบัญชี  หรือ  การแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าในระบบ E-commerce ไปทาง SMS แก่ผู้สั่งสินค้า โดยผู้สั่งสินค้าสามารถสอบถามได้ง่ายๆ ด้วยการกรอกเลขใบสั่งสินค้าลงในระบบ เช็คสถานะสินค้า(Order Status Checking) เป็นต้น

 

SMS ช่วยให้สื่อสารตรงถึงลูกค้าทันที ประหยัด และ ได้ผลตอบรับสูงกว่าสื่ออื่นๆ

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและมือถือหรือสมาร์ทโฟนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้าของคุณอย่างมาก คนส่วนใหญ่พกมือถือหรือสมาร์ทโฟนตลอดเวลา และใช้เวลาอยู่บนมือถือมากขึ้น จนสื่อโฆษณาดั้งเดิมเช่น TV, วิทยุหรือสิ่งพิมพ์เริ่มได้ผลน้อยลง การตลาด SMS บนมือถือจึงเป็นโอกาสทางการตลาดแบบใหม่ที่แบรนด์ต้องใช้